Strona Główna

Aktualności

Historia Firmy

Wykaz Placówek

Plan Dojazdu

Kontakt

 Napisz Do Nas :

Mysłowicka Spółdzielnia Handlowa Społem:

41-400 Mysłowice

ul. Mickiewicza 4a

Stan ten przetrwał do 1982 roku , po którym Spółdzielnia została zmuszona do  przekazania działalności hurtowej do Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego , sklepów monopolowych do Ponalu , stołówek i sklepów przemysłowych do Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Górniczego .W 1986 roku ,, Społem ,, PSS Mysłowice zatrudniała 1154 pracowników i prowadziła praktyczną naukę w zawodach : sprzedawca, kucharz , piekarz, ciastkarz dla 122 osób . Działalność gospodarczą realizowała w 116 sklepach , 36 zakładach gastronomicznych , 4 piekarniach, ciastkarni , wytwórni wód gazowanych , zrzeszając 14 277 członków .Szczególnie trudnym dla Spółdzielni był początek lat 90-tych , w którym rozpoczęły się zmiany ustrojowe i związany z tym proces prywatyzacji , a handel jako pierwszy był poddany mechanizmom gospodarki wolnorynkowej . Kolejny raz Spółdzielnia była zmuszona przekazać znaczną część swoich placówek , co znacznie osłabiło jej kondycję ekonomiczną. Istotnym wydarzeniem w Spółdzielni było Nadzwyczajne Zgromadzenie Przedstawicieli dnia 12 czerwca 1990 roku , na którym dokonano podziału Spółdzielni , przekazując wraz wyposażeniem i zapasami 23 obiekty gastronomiczne nowo wyodrębnionej Spółdzielni Gastronomicznej. Na przestrzeni lat 1989 – 1992 ilość placówek detalicznych uległa zmniejszeniu ze 122 do 42 . Ograniczono także działalność produkcji piekarsko – ciastkarskiej , zlikwidowano wytwórnię wód gazowanych i usługi .Pomimo znacznego ograniczenia potencjału Spółdzielni na skutek procesów dostosowawczych trudnego okresu transformacji ustrojowej kraju i bezwzględnym prawom wolnego rynku , Spółdzielnia przetrwała , funkcjonuje i rozwija się jako ,, Społem ,, Mysłowicka Spółdzielnia Handlowa.

<< wstecz

Copyright © 2008 by Netkom.net.pl