Strona Główna

Aktualności

Historia Firmy

Wykaz Placówek

Plan Dojazdu

Kontakt

 Napisz Do Nas :

Mysłowicka Spółdzielnia Handlowa Społem:

41-400 Mysłowice

ul. Mickiewicza 4a

Osobowość prawną Spółdzielnia uzyskała 1lipca  1951 roku , zrzeszając 3 800 członków .Działalność gospodarczą Spółdzielnia prowadziła w 33 sklepach , dwóch magazynach handlowych , posiadała cztery piekarnie i dwie ciastkarnie zatrudniając 184 pracowników  .Wielkość funduszu udziałowego wynosiła wtedy 85 500 zł . W latach 1950-1956 nastąpiło poważne zmniejszenie siec sklepów , zakładów gastronomicznych i produkcyjnych , które przekazano do sektora państwowego . Było to wynikiem odgórnej tendencji uznającej wyższość państwowej formy handlu nad spółdzielczą .Usunięto nawet słowo ,, Społem ,, z nazwy związku spółdzielczego , co spowodowało pozbawienie ,, Społem ,, członkostwa w Międzynarodowym Związku Spółdzielczym  (przywrócono je dopiero po 15 latach ).W 1957 roku reaktywowano tradycyjną działalność statutową Spółdzielni , uruchomiono też pierwsze sklepy samoobsługowe i preselekcyjne .W 1968 roku mocą uchwały XXXII Zjazdu Delegatów ,, Społem ,, powołano Wojewódzką Spółdzielnię ,, Społem ,, , której nasza Spółdzielnia stała się oddziałem .Lata 1966 –76 były okresem dynamicznego wzrostu gospodarczego Spółdzielni , a także działalności społeczno-samorządowej i pracy wśród członków , skoncentrowanej w dwóch ośrodkach ,, Praktyczna Pani ,, i w świetlicy Podjęto w tym czasie szereg inwestycji i oddano do użytku kilka obiektów handlowych , m.in. przy ul. Janowskiej , Krakowskiej , Gen . Ziętka , Brzezińskiej , Konopnickiej, Wyspiańskiego , Laryskiej . Ważną inwestycją była budowa piekarni przy ul. Sosnowieckiej , w której rozpoczęto produkcję w grudniu 1970 roku .Lata 1976 –1989 to okres kolejnych zmian , podjęto tzw. ,, reformę handlu ,,i nastąpiło szereg zmian organizacyjnych .1976 roku powierzono  Spółdzielniom Spożywców organizację handlu hurtowego i detalicznego artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi codziennego użytku na terenach miejskich .

 << wstecz          czytaj dalej >>

Copyright © 2008 by Netkom.net.pl